0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

AB PROJEMİZ Ortaklar

The Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN)

1951’ de kurulan The Hellenic Society for the Protection of Nature  (HSPN), Yunanistan’ daki en eski çevre kuruluşudur ve kar amacı gütmeyen dernek olarak faaliyet gösterir. HSPN’ nin şu beş alanda aktif çalışmaktadır: i) çevresel müdahale, Yunanistan’ da doğal çevreye yönelik ciddi tehditlerle sürekli mücadele ederek ve önemli etkinliklerde yer alarak AB Komisyonu’na resmi şikayette bulunmak ya da Yunanistan Danıştayı’ nda yasal işlem yaptırmak; ii) ulusal ve sınır ötesi projelerle doğanın korunması; iii) çeşitli bilgilendirici etkinliklerle kamuoyunda farkındalık yaratmak; iv) Eğitim Bakanlığı ve belediyelerle işbirliği içinde, ülke genelinde 1.600 okulda uygulanan beş ulusal ve uluslararası programla (Eko-Okullar, Çevrenin Genç Sözcüleri, Çöpsüz Doğa, Yeşil Mahalleler, Okullarda Orman) çevre eğitimi;v) Uluslararası eko-etiketler Mavi Bayrak (plaj ve marinalarda) ve Yeşil Anahtar’ın (turizm tesislerinde) Yunanistan temsilcisi olarak turizm sektöründe sürdürülebilir yönetim.

HSPN 2004 yılında Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde, NATURA 2000 şebekesi çerçevesinde farkındalık yaratma programı yürütmüştür.  Bu programda, Yunanistan’ da bu şebeke içinde bulunan yerlerdeki yaşam alanlarıyla flora ve faunalardaki önemli türler kayıt altına alınmış, bilgilendirici bir resimli kitap yayımlanmıştır. Yunanistan’ da doğanın korunmasına üstün katkı sağlayan kişi veya kuruluşlara verilen “Byron Antipas” ödülü kazanılmıştır.

HSPN, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’ nın (FEE) Yunanistan temsilcisi ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği)  ile MIO (Akdeniz Çevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Bilgi Ofisi) gibi uluslararası koruma derneklerinin üyesidir. Diğer Yunan çevre kuruluşları ve kamu makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalışır.  Çalışmalarından dolayı, Atina Akademisi, Avrupa Konseyi ve Ford Vakfı tarafından onurlandırılmıştır.