0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

AB PROJEMİZ Proje Hakkında

Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından, Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Döneminde 40 yeni proje hayata geçirilmiştir. 500 proje arasından hibe almaya hak kazanan 40 STK’nın 32’si Türkiye’den, 8’i İtalya, Yunanistan, Polonya ve Bosna-Hersek’tendir. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi konulardadır.

Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ortaklığındaki "Theoretical Approaches and Practical Implementations in Environmental Education-YUNUS / Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS" projesi de Sivil Toplum Diyalogu Hibe Programı kapsamındaki 40 proje arasındandır.

YUNUS, Türk ve Yunan paydaşlar arasında, eğitim çerçevesinde bilgi ve uzmanlık aktarımını hedeflemektedir. HSPN, genel proje koordinatörlüğünü yapacak ve projenin idari yönetiminden sorumlu olacaktır. TÜRÇEV, eş başvuran olarak projenin teknik yönetiminden sorumludur.

YUNUS, Türk ve Yunan paydaşlar arasında, eğitim çerçevesinde bilgi ve uzmanlık aktarımını hedeflemektedir. HSPN, genel proje koordinatörlüğünü yapacak ve projenin idari yönetiminden sorumlu olacaktır. TÜRÇEV, eş başvuran olarak projenin teknik yönetiminden sorumludur.

Proje 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır ve 15 ay boyunca sürecektir.