0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Okullarda Orman Programa Kayıt ve Son Tarihler

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YÜRÜTME
 
Okullar Programı yürütürken sırasıyla aşağıdaki sırayı uygulamak zorundadırlar: 
 
1. Okul kaydının yapılması
Nasıl Son Tarih

www.turcev.org.tr den “Okullarda Orman Programı Başvuru Formunun doldurulması.

Başvuru formu için tıklayınız.

16 Ağustos- 11 Ekim 2021

Her eğitim öğretim yılı başında tüm okullar kayıt yenilemek zorundadır. (Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında) 

 

2. Eylem planının hazırlanması ve ulusal koordinatörlüğe wetransfer ile yollanması, 
 
Nasıl Son Tarih

Eylem Planları her eğitim-öğretim yılı için güncel temasına göre hazırlanır. Her yılın güncel teması uluslararası koordinatörlük tarafından belirlenmekte olup, ulusal koordinatörlükler ülkelerindeki okullara Eylül ayı içerisinde duyurmaktadır.

Eylem Planının hazırlanması; yıl boyunca Programla ilgili olarak yapılacak tüm teorik ve pratik çalışmaların belirlenerek “Eylem Planı”nın uygulama takvimi şeklinde oluşturulması.

Wetransfer aracılığıyla https://www.wetransfer.com/ adresinden okullardaorman@turcev.org.tr adresi yazılarak yollanmalıdır. Açıklama kısmına okulunuzun adını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

                                                            1-11 Ekim 2021 

 

3. Eğitim-öğretim yılı içerisinde, çalışmaların koordinatör öğretmen/ler tarafından okul içi ve dışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 
4. Raporlama; Eylem planında belirlenen uygulamaların fotoğrafları ve videoları ile gerçekleştirildiğine dair rapordur. En az bir okul dışı etkinliğin yapılması ve yılsonu raporunun hazırlanıp yollanmasını içerir. (Pandemi döneminde, uzaktan eğitim uygulamalarında okul dışı eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.)
Eylem planında belirtilen etkinlikler gerçekleşmediyse gerekçeleri yazılmalıdır. Ulusal koordinatörlük tarafından yılsonu raporu, eylem planı ile birlikte gözden geçirilmektedir. 
 
Nasıl Son Tarih

Yılsonu raporu yılda bir kez yollanır.

wetransfer aracılığıyla https://www.wetransfer.com/ adresinden alıcı adresi okullardaorman@turcev.org.tr adresi yazılarak yollanmalıdır. Açıklama kısmına okulunuzun adını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

13-24 Haziran 2022 tarihleri arasında yollanmalıdır.

 

5. Okulun seritifka ve /veya her iki yılda bir ''Orman Bayrağı'' almaya hak kazanma.
 
6. Okullarda Orman Bayrağı* aynı okula ''her yıl'' verilmemektedir. Çalışmalarında 2. senelerinde olan okullar; yılsonu raporları ile birlikte bayrak başvuru formunu doldurup başvurabilirler. Rapoarları onaylanırsa bayrak ödülü alırlar. 
 
* Bayrak ödülü sistemi şu şekildedir (2021-2022 Eğitim- Öğretim yılında)
Okul; 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılında (geçen yıl) sadece sertifika almış,
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında (bu yıl) 2. yılını (3.dönem) çalışmış ise bayrak ödülüne başvuru yapabilir ve başvur raporu uygun görüldüğü takdirde bayrak ödülü alır.
İlk kez bu yıl kayıt yaptıran ve çalışmaya başlayan okullara 2. yıllarında bayrak ödülü verilmektedir.