0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

KİŞİŞEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZKişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı (TÜRÇEV) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi, 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Vakfımız ‘Veri Sorumlusu’ olarak kişisel verilerinize saygı duymayı ve bunları korumayı taahhüt eder. Yalnızca sizinle etkileşimde bulunmak için ve/veya yasalar uyarınca toplamamız gereken kişisel bilgileri topluyor ve ilgili tüm koruma önlemlerini alıyoruz.

Kanun uyarınca, bu gizlilik bildirimi, hakkınızda toplayabileceğimiz tüm kişisel bilgileri işleme koymamızın temelini belirler. Bu nedenle, sizden bu metni dikkatlice okumanızı rica ederiz.

1. Kişisel Bilgilerinizi Neden Topluyoruz?

“Kişisel Bilgiler”, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanabilir bir kişi ile bağlantılandıran bilgilerdir.

TÜRÇEV, KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, adınız, kuruluş adınız (varsa), e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz, banka veya fatura bilgileriniz (varsa) gibi sizin sağladığınız kişisel bilgileri toplayabilir.

Sitelerle bağlantılı olarak, bize insanlarla ilgili herhangi bir kişisel bilgi göndermeniz durumunda, bunu yapmaya yetkili olduğunuzu ve bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla toplayabiliriz:

• İletişim (web sitesi için haberler, bültenler, sosyal medya kampanyaları, yayınlar, videolar)
• İşe alım ve İK
• Bağış toplama
• Çevre eğitimi ile ilgili araştırmalar

Web sitemiz ve diğer platformlarımıza, başka insanlarla ilgili kişisel bilgi göndermeniz durumunda, bunu yapmaya yetkili olduğunuzu ve ilgili kişilerin bu kişisel bilgilerinin, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanılmasına izin verdiğini onaylamış olursunuz.

2. Verilerinizi ne kadar süreyle saklamayı planlıyoruz?

TÜRÇEV ve FEE, kişisel bilgilerinizi doğru ve güncel tutmayı amaçlar. Bilginin işlevini kaybetmesi durumunda veya silinmesi yönünde talebiniz üzerine (bilgiyi daha uzun süre tutmak için yasal zorunluluğumuz olmadıkça), muhafaza edilen size dair bilgiyi en kısa zamanda sileceğiz. Kişisel bilgiyi, kamu yararı taşıması, tarihi veya bilimsel araştırmaya yönelik olması halinde, daha uzun süre muhafaza edebiliriz.

Finansal bir işlemle ilgili tüm kişisel bilgileri, ilişkimizin etkin olduğu ve mali denetim açısından kanunen yükümlü olduğumuz sürece, muhasebe ve iletişim veri tabanımızda güvenli şekilde tutarız. Gerçekleşmemiş veya artık aktif olmayan fon yaratma ve sponsorluk temasları, takip için bir yıl süreyle tutulacaktır.

İşe alım bağlamında toplanan kişisel bilgiler, takip için iki ay süresince dahili ağ sürücümüzde tutulacaktır.

3. Haklarınız

KVKK, bireyler için aşağıdaki hakları sağlar:

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

4. Üçüncü taraf sorumluluk reddi

Biz yalnızca topladığımız kişisel bilgilerden sorumluyuz. Hizmet sağlayıcılar tarafından otomatik olarak işlenen veriler haricinde üçüncü taraflara veri aktarımı yapmıyoruz.

Bu gizlilik politikası, sosyal ağlar, aygıtlarımız ve web sitemizi işleten üçüncü taraflar veya web sitemizden bağlantı verilen üçüncü taraflar dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın verilerinin korunmasına yönelik değildir ve bu hususta tarafımızdan sorumluluk kabul edilmemektedir.

5. Gizlilik Politikasına Tabi Olan İlgili Web Siteleri

www.mavibayrak.org.tr
www.ekookullar.org.tr
www.cevreningencsozculeri.org.tr

6. Sorular ve Veri Konusuna Erişim Talebi

Bu politika veya tarafımızca muhafaza edilen kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz olursa veya bize önceden verdiğiniz kişisel bilgileri değiştirmek isterseniz, bize ankara@turcev.org.tr adresinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.Detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilirsiniz.