0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

AB PROJELERİMİZ Erasmus + KA220-YOU

BACK TO GREEN: INITIATIVE TO ENGAGE YOUTH TO ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES BY INCREASING COMPETENCES TO TACKLE WITH ENVIRONMENTAL CHALLENGES

Projemiz, bir çevre eğitim programı geliştirmeyi ve bu yolla -başta öğrencilerimiz olmak üzere- her yaştan ve çevreden gençlerin çevre bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Projemiz bu amaç doğrultusunda bir çevre eğitim seti oluşturacak ve tamamlayıcı bileşenleri ile gençlerin dikkatini çevre sorunlarına çekmeyi hedefleyecektir. Böylece proje faaliyetleri ile üniversite öğrencileri çevre sorunlarını inceleyip analiz edecek ve bunlara çözüm arayacaklardır.

Proje üniversitelerden, özel şirketlerden, gençlik derneklerinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan çok boyutlu ve tecrübeli bir ortaklık yapısına sahiptir. Hem yerli hem de yabancı ortaklarından tüm farklı nitelikleri ve daha iyi uygulamaların edinilmesi ve analiz edilmesi için çalıştaylar, uluslararası izleme ziyaretleri ve bir uluslararası konferans proje süreci dâhilinde tertip edilecektir. Bu kapsamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden paydaşların aynı konu üzerinde bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları ve ortak çözümler hususunda fikri çıktılar hazırlamaları planlanmaktadır.

Proje 36 ay sürelidir. Proje güçlü bir sürdürülebilirlik planı çerçevesinde ilerleyecektir ve bu plan doğrultusunda çevrimiçi eğitimler ve toplantılar da yapılacaktır. Çevrimiçi yapılacak seminerlerin içeriği ve sıklığı dijital platformlar aracılığıyla, bu seminerlerin tüm ortaklar için nasıl organize edileceği, kimin organize edeceği ve kimlerin dâhil edileceği vb. hususlar sistematik olarak ilerleyecektir. Proje sırasında gerçekleştirilenler gibi özellikle gençlere yönelik benzer faaliyetlerin uygulanması için her bir ortak için yıllık organizasyon planı da bulunmaktadır. Projenin fikri çıktılarının geliştirilmesi için tüm ortaklara yıllık raporlama faaliyetleri gerçekleşecektir. Projenin teknik, organizasyon ve akademik yapısı Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus+ koordinatörlüğünde takip edilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Proje Ortakları:

  • Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye) (Proje Koordinatörü)
  • Artvin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Türkiye)
  • FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (İspanya)
  • Nationalpark Bayericher Wald (Almanya)
  • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (Türkiye)
  • COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (İtalya)
  • BUTA
  • Transnationaler Verein für die Bildung und Entwicklung der Jugend (InterYouth) (Avusturya)

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLİLİKLER

2-5 Mayıs, Trento-İtalya, Proje Açılış Toplantısı

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye) (Proje Koordinatörü), Artvin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (İtalya), BUTA ve Transnationaler Verein für die Bildung und Entwicklung der Jugend (InterYouth) (Avusturya) Proje ortaklarının yer aldığı toplantıya, TÜRÇEV’i temsilen Fatma Köle katılmıştır.

Toplantının ilk günü ortakların tanıştığı bir etkinlik ile başlamıştır. Ortağımız olan Altopiano della Vigolana belediyesi başkanı Sayın Paolo Zanlucchi ve ekibi, projeye yönelik bir açılış toplantısı için belediye meclisinde proje ekibine ev sahipliği yapmıştır. Yerel yöneticilik faaliyetlerinde uluslararası kültürler arası kaynaşmaya her zaman büyük önem verdiğinden bahseden Paolo Zanlucchi, ortak olarak projeye yapacakları katkıdan bahsetmiştir. Daha sonra proje koordinatörü olarak, Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus ofisi ekibi proje sürecinde ortakların rolünü, ikinci toplantıya (3-6 Ekim 2023 İspanya) kadar ortakların yapması gerekenleri ve bütçe harcamaları konusunda bilgilendirme sunumu yapmıştır. Proje çıktısı olan “Green Book” konusunda ortaklar neler üretebilir konusunda beyin fırtınası yaparak genel çerçeve konusunda tartışmışlardır. Toplantının ikinci gününde İtalyan ortağımızın; şehirlerindeki gençler için belediye olarak hazırladıkları uygulama örnekleri incelenmiştir. Belediyede öğrencilerin sosyalleşeceği alanlar oluşturularak destek alanları sağlandığı sosyal donatı alanı ziyaret edilmiştir. Ayrıca Altopiano Belediyesi ile Bolzano Üniversite arasındaki yakın ilişki ve Bolzano Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Dr. Alessandra Piccoli’nin katkısıyla Bolzano Üniversitesine bir inceleme ziyareti de düzenlemiştir. Toplantının üçüncü gününde Proje sürecinde gençlerin katılacağı etkinlik içeriklerinden bahsedilmiş, iş planları doğrultusunda ortaklar hangi katkıları sunacaklarını anlatmışlardır. Bir sonraki fiziki toplantıya kadar her ortağın yapacağı iş planları yeniden tartışılmış ve neler yapılabileceği (online veya yüzyüze) planlanmıştır. Türkiye ekibinin bir araya geleceği bir toplantı planlanması kararına varılmıştır.

6-7 Haziran, Artvin, “Eko-Kampüs ve Çevrenin Genç Sözcüleri" Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı

6-7 Haziran 2023 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde, TÜRÇEV’den Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve Fatma Köle’nin katıldığı “Eko-Kampüs ve Çevrenin Genç Sözcüleri" uygulamaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programın ilk günü 6 Haziran 2023’de Öğrenci ve Öğretim elemanlarının ayrıca Proje ortaklarından Artvin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı Çevre Farkındalık Eğitiminde, Fatma Köle “TÜRÇEV ve Vakfımız Çevre Eğitim Programları” hakkında bir sunum yapmıştır. Programın ikinci günü 7 Haziran 2023’de, Artvin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında düzenlenen toplantıda Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı, “Eko-Kampüs” uygulaması hakkında bilgiler verdi. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Eko-kampüs olma idealinin ‘Yeşil Üniversite’ unvanlı Artvin Çoruh Üniversitesine çok yakışacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Bilgin bu doğrultuda gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Sağlam, Prof. Dr. Atakan Öztürk ve Prof. Dr. Murat Kibar, Genel Sekreter Yardımcıları Yeliz Kurak ve Sabri Yavuz, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gültekin ve yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Taşkaya ile çevresel uygulamaları ile ilgili öğretim üyeleri ve idari personel hazır bulundu.