0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) Genel Bilgiler

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)

ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (Foundation for Environmental Education, FEE)
 
FEE, 1981 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, Dünya çapında toplam 76 ülkeyi temsil eden üye organizasyonlarla çalışan bir sivil toplum örgütüdür.
 
Sürdürülebilir çevre konusunda, insanların yeterince bilgili ve/veya bildiğini çevreyi koruma yönünde uyguladığını söylemek mümkün değildir. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, FEE’nin hedefi, toplumu bilgilendirerek onların bu konuları anlamalarını sağlayıp içinde bulundukları kurum, organizasyon ve toplumu aktif davranışlara yönlendirmelerini sağlamaktır.
 
FEE’nin programları şu iki standardı yansıtır:
 
- anlama ve harekete geçme
- harekete geçmek için öğrenme ve fırsat yaratma olanakları sağlama
 
FEE kuruluşundan itibaren, çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma temelinde gelişen uluslar arası projelerinin Avrupa çapında uygulanması ve geliştirilmesi ile bugün de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde aktif bir şekilde uygulanması ve yaygınlaşması için çalışmıştır. Projeleri sayesinde Gündem 21’in işlerliğini arttırırken, tüm yaş gruplarından halkın çevresel sorunların çözümüne aktif olarak katılımını sağlar.
 
2001 yılına kadar projelerinin sadece Avrupa ülkelerinde uygulanmasından dolayı ismi ‘Avrupa Çevre Eğitim Vakfı, FEEE’ iken; 2001’de Danimarka-Kopenhag’da yapılan Genel Kurul ‘da Güney Afrika’nın da üyeliğinin başlamasıyla ismi ‘Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, FEE’ olmuştur.
 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim
 
Bilgilendirme ve bilinçlendirme Gündem 21’de sürdürülebilir kalkınmanın temel anahtarları olarak gösterilmekle birlikte, toplumun aktivitelerinin çevreyi etkilediğini gösterebilmek için de eğitim bir zorunluluktur. Ancak bilinçlendirme yapıldığı zaman alışkanlıklar eyleme dönüştürülebilir. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın tüm projeleri birçok disiplini bir arada toplar ve farklı disiplinlerin etkileşimlerini mükemmel bir şekilde ortaya koyar. Özellikle Çevrenin Genç Sözcüleri ve Eko-Okullar projelerinde vurgulanan uluslar arası işbirliği ve iletişim Rio Deklarasyonu’nda belirtilen ilkelerle de net bir biçimde örtüşür.
 
Avrupa Birliği ile İlişkiler
 
FEE, Avrupa Birliği’nin genişleme aşamasında uyum çalışmaları konusunda da önemli bir rol oynar. Aday ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi de AB’nin çevre ile ilgili yönetmeliklerine uyum sağlamalarıdır. FEE, projelerinde AB standartlarını öngörmesi ve aday ülkelerin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması nedeniyle bu ülkelerin AB uyum sürecindeki çalışmalarını da bir yandan kolaylaştırmış oluyor.
 
 
Daha fazla bilgi için;