0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

TÜRÇEV Genel Bilgiler ve Tarihçe

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur. Akdeniz çanağında turizmde gelişmiş olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan, sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak'ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı ile çalışmalarına başlamıştır.
 
TÜRÇEV kuruluşunu takiben, o zamanki adı ile Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE)'na üye olmuş ve ülkemizi temsilen faaliyetlerine başlamıştır. 1996 yılında FEEE Genel Kurulu'nda tam üyeliğimiz gündeme alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. 1998 yılında, FEEE'nin statüsü gereği tam üyelik izleme süresi sonunda Genel Kurul'da, TÜRÇEV'in 4 yıl için tam üyeliği tescil edilmiştir. (İzleme süresi esasen 1 yıldır. FEEE Genel Kurulu'nun toplanma takvimi nedeniyle ikinci yıl görüşülebilmiştir.) 2000 yılından itibaren FEEE Avrupa dışından da üye alarak adını, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) olarak değiştirmiştir.
 
TÜRÇEV, kuruluşunu takiben Mavi Bayrak Programı'na başlarken, yine FEE şemsiyesi altında; 1995 yılında Eko-Okullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri, 2004 yılında da Okullarda Orman Programları'nı ülkemizde yürütmeye başlamıştır. 2011 yılında ise Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Programı ülkemizde yürütülmeye başlanmıştır. 
 
"TÜRÇEV", Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu ve İcra Organı zinciri içerisinde faaliyet göstermektedir. Vakıf'ın merkezi dolayısı ile icra organı Ankara'da olup Antalya'da, Muğla'da ve İzmir'de sorumlu elemanları bulunmaktadır.
 
TÜRÇEV tanıtım yazısı için tıklayınız.
İngilizce tanıtım yazısı için tıklayınız.