0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2023-2024 Uluslararası Yarışması Kazananları

Bu yıl YRE Uluslararası Yarışması'na 46 ülkeden 248 başvuru yapıldı ve bu da bugüne kadarki en yüksek küresel katılım düzeyine işaret ediyor.  

Bunların arasından kazanan 25 başvuru, gazetecilik ve çevre STK'larından uzmanlardan oluşan saygın YRE Uluslararası Jürimiz tarafından seçildi. Dünyanın dört bir yanından gelen genç liderler, kendi yerel toplumlarındaki zorluklar ve çözümler hakkında haber yapmak için birlikte çalıştılar. Bunu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik alanlarındaki sorunları hedef alan makaleler oluşturarak, fotoğraflar çekerek veya videolar üreterek yaptılar. Kazananlar raporlarında uzay atıkları, gürültü kirliliği, mercan resifleri, kentsel vahşi çayırlar, ambalaj ve gıda atıkları, moda ve tıp gibi çok çeşitli çevre sorunlarını ele aldılar. Daha da önemlisi, tüm kazananlar sadece sorunları rapor etmekle kalmamış, aynı zamanda farkındalık yaratmak ve olumlu eylem sağlamak için düşünceli çözümler de sunmuşlardır.
Kazanan tüm YRE başvuruları için tıklayınız. 


Tüm Çevrenin Genç Sözcüleri 23/24 Yarışması katılımcılarını tebrik ederiz!