0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Okullarda Orman Genel Bilgiler

 

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin açık hava etkinlikleri, okul bahçesi veya ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.

Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.

Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı (okuldaki tüm zümrelerde uygulanabilirlik hedefi) , öğrencinin birebir içersinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda değerler eğitiminin de yer aldığı bir temele sahiptir. 

Okullarda Orman Programına katılacak öğretmenler, ormanların tüm işlevselliğini (kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal vb.) yansıtacak bir biçimde öğrencileriyle çalışmalı, ormanın çok amaçlı kullanım şeklinin günümüz dünyasının bir gerçeği olduğu vurgulanmalıdır. Okullarda Orman Programı’nın genel hedefi, orman ve içersinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için websitemizi ziyaret ediniz. http://www.okullardaorman.org.tr/