0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Yeşil Anahtar Yeşil Anahtar Kriterleri

 
Yeşil Anahtar Kriterleri
 
Yeşil Anahtar Programı'nın 7 Temel Hedefi vardır;
 
- İşletmenin çevreye olumsuz etkilerini azaltarak, enerji ve su tasarrufu, çevre dostu temizlik malzemelerinin kullanımı ve atık yönetimi gibi önlemlerle Çevrenin Korunması,
- Elektrik, su, yakıt, temizlik malzemesi atıklar gibi konularda tüketimin azaltılması sonucunda maliyetin azalması ile Ekonomik Yönetim,
- Sertifikalı işletmelerin ve Yeşil Anahtar etiketinin prestiji ile Pazarlamada Avantaj sağlaması,
- Sürdürülebilir turizme katkıda bulunulması ile Turizmin güçlendirmesi,
- İşletme sahibinin, personelin ve müşterilerin çevre bilincini artırılması ve sürdürülebilir kalkınma için Eğitim,
- Enerji ve su tasarrufu konularında farkındalık yaratıp tüketim değerlerini azaltmak için Bilinçlendirme,
- Sertifikalı tesisin uluslararası alanda da tesis bilgilerinin sergilenmesi ile Tanınabilirlilik.
 
Yeşil Anahtar Kriterleri 13 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
Çevre Yönetimi
Personel Eğitimi
Misafirlerin bilinçlendirilmesi
Su Tasarrufu
Yıkama ve Temizleme
Atık Yönetimi
Enerji Tasarrufu
Yiyecek ve İçecek
İç Çevre
Yeşil Alan ve Bahçeler
Yeşil Aktiviteler
İdare ve Yönetim
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 
Yeşil Anahtar Programı Otel & Hostel Kriterleri (150 adet) için tıklayınız.
Yeşil Anahtar Programı Restoran Kriterleri (129 adet) için tıklayınız.
Yeşil Anahtar Programı Küçük Konaklama Tesisi Kriterleri (132 adet) için tıklayınız.
Yeşil Anahtar Programı Kamp Alanları ve Tatil Parkları Kriterleri için (146 adet) tıklayınız.
Yeşil Anahtar Programı Turistik Cazibe Yerleri Kriterleri (137 adet) için tıklayınız.
 
Yeşil Anahtar broşürü için tıklayınız. (Türkçe)
Yeşil Anahtar broşürü için tıklayınız. (İngilizce)
Yeşil Anahtar uluslararası broşür için tıklayınız.
Yeşil Anahtar banner (roll-up) için tıklayınız.